STICHTINGSKOSTEN   prijs in euro's
1 aankoop grond    
- beschrijvingskosten (notaris/leges)    
2 aanneemsom bouw (incl. installaties)    
3 terreininrichting (beplanting/bestrating)    
4 architecten honorarium    
- EPN berekening    
- constructeurkosten    
- installatieadviseur    
- ontwerp terreininrichting    
- toezicht    

5 grondonderzoek (sonderingen)

   
6 akoestich rapport (indien nodig)    
7 leges kosten bouwvergunning    
8 aansluitkosten water    
9 aansluitkosten elektra    
10 aansluitkosten gas    
11 aansluitkosten telefoon    
12 aansluitkosten cai    
13 aansluitkosten inrit/riolering    
14 rente verlies aankoop grond    
15 rente verlies tijdens bouw    
16 inrichtingskosten (stoffering/meubilair)